3 Ciekawe Rodzaje psychologii

Psychologia jest opisany jako dyscypliny akademickiej, która obejmuje badania zachowań i funkcji umysłowych. Jego głównym celem jest, aby zrozumieć, osób i grup ludzi poprzez ustanowienie zasad i badania w konkretnych przypadkach. Psychologia zawiera również różne interpretacje symboliczne, które są wykorzystywane do analizy zachowań społecznych. Różne rodzaje psychologii są badane przez swoich ekspertów.

Ludzkie zachowanie pozostaje intrygujący obszar dziesięcioleci ze zjawiskami zachowania, osobowości, emocji i percepcji pokazujące różnice w wydziale psychicznego, ale także związków wpływających. Badanie to polega studiowanie i analizowanie procesów w obrębie nieświadomych i świadomych umysłów.

Psychologia zarówno jako sztuki i nauki bada jednostki, rodziny i społeczeństwa mającego na celu zrozumienie funkcji umysłowych i wyzwala konkretnych zachowań, które są trudne do wytłumaczenia. Wśród różnych gałęziach psychologii, 3 ciekawe rodzaje psychologii są omówione poniżej.

Abnormal Psychology

Tego typu studia psychologii zachowań wzory, emocje i myśli, które nie są zwykle. Wzory te mogą być lub mogą nie być przebiegi zaburzenia psychicznego. Głównym celem tego badania jest, aby zrozumieć zmiany w naturze i interaktywne wzory, które nie są normalne i są przystosowane przez jednostkę. W badaniu wykorzystuje psychopatologii i psychologii klinicznej w badaniu na temat możliwych przyczyn zaburzeń psychicznych.

Badanie Abnormal Psychology obejmuje dwa rodzaje zachowań, które obejmują zachowań nieprzystosowawczym i adaptacyjne. Zachowania nieprzystosowawczym wskazują, że istnieje wiele problemów, jak również wskazuje, że jednostki są wrażliwe i mogą nie być w stanie poradzić sobie ze stresem wywołanym przez czynniki środowiskowe, które z kolei może prowadzić do problemów.

Psychologia biologiczna

Wiąże się to z zastosowaniem zasad biologicznej w badaniach genetycznych, fizjologicznych i rozwojowych wzorów zachowania zarówno ludzi i zwierząt. Badanie polega na zasadzie badania nerwów, mózgu obwody, neurotransmiterów i innych procesów biologicznych, które są związane z nieprawidłową i normalnych ludzkich zachowań.

Przykład psychologię biologicznej porównanie zachowania się goslings wczesne zachowań obserwowanych u ludzkich niemowląt następnie teorią formułuje opierając się na dwóch zjawiskach. Zmienne biologiczne mogą także być mierzone w tym zmiennych anatomicznych i fizjologicznych i porównując je ze zmienną behawioralnej. Physiology biologiczna jest znana również jako biopsychologia.

poradnictwo Psychologia

Ten rodzaj psychologii zajmuje się badaniami w kilku szerokich kategoriach, w tym procesie doradztwa na jego wynik, nadzór i szkolenia, rozwój kariery i doradztwa oraz zdrowiu i profilaktyce. Wszyscy zgadzają się, że psychologowie poradnictwo psychologiczne obejmuje badania wytrzymałości i aktywów danej osoby, interakcji pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, relacji między edukacją i rozwojem kariery osoby, a także skupienie się na nienaruszonych osobowości.