Monthly Archives: Styczeń 2016

W odniesieniu do kwestii literatury dziecięcej

W odniesieniu do kwestii literatury dziecięcej, przede wszystkim muszę powiedzieć, że wszystkie pozytywne i negatywne cechy tego sektora działalności księgowej na koniec XX wieku – na początku XXI. związane nie tylko do rozwiązywania własnych problemów publikacji, ale ogólny stan systemu

Aktualny stan i problemy wydawców książek dla dzieci

Analiza źródeł tekstowych obejmują uczenie się, jak zarezerwować wydań, a zwłaszcza publikacje w prasie i elektronicznych dokumentów przedłożonych do Internetu. Największa liczba zidentyfikowanych moich publikacji (zarówno drukowanych i elektronicznych) odnosi się do stanu fotografowanego obiektu i problemy literatury dziecięcej, w